Màster Oficial o Màster Propi?

A l’hora d’escollir la teva trajectòria professional i de formació s’ofereixen un gran ventall d’ofertes formatives, però quina és la més adient a les teves necessitats?
Si estàs pensant en cursar un Màster cal que coneguis les diferències entre els Màsters Universitaris (també anomenats Oficials) i els Màsters Propis.

 1. Acreditació i homologació: en primer lloc, cal esmentar que els Màsters Oficials han d’estar homologats per una entitat depenent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD) anomenada Agencia Nacional d’Avaluació de Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest és un procés llarg, ja que es revisen oficialment els continguts, però comporta l’avantatge de què el títol està homologat als 47 països membres de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Per altra banda, els continguts dels títols propis es creen i homologuen pels consells acadèmics de les universitats, per tant són més flexibles i permeten tenir uns temaris més actualitzats perquè no han de sotmetre’s a processos complexes d’acreditació.
 2. Orientació professional: els Màsters Propis solen tenir un caràcter més pràctic a l’hora d’impartir les seves classes perquè estan més enfocats a professionals introduïts al món laboral en actiu que necessiten d’aquesta formació específica pel seu àmbit laboral concret.  En canvi, els Màsters Oficials inclouen més continguts basats en la investigació perquè de fet, son el requisit indispensable per poder cursar un doctorat.
 3. Equip docent: els Màsters Oficials han d’impartir-se majoritàriament per personal universitari, i només poden comptar amb professionals i experts per fer col·laboracions.  No és així en el cas dels Màsters Propis, on els docents són professionals en actiu i tenen la potestat de proposar assignatures, continguts i metodologies atenent-se a la normativa de la Universitat i a les tendències actuals del mercat.
 4. Accés a beques: en el cas dels Màsters Universitaris, són els únics que tenen dret a les beques del Ministeri MECD ofertes per l’Estat, degut al seu caràcter oficial. En el cas dels propis només tenen accés a beques pròpies que la Universitat tingui internament.
 5. Concurs a l’Administració Pública: si penses en treballar per a l’Administració Pública (entitats governamentals) has de saber que els Màsters Oficials donen més punts a les oposicions, ja que es valoren com un títol de postgrau mentre que els Màsters Propis es valoren com a Formació Continua.

 

COMPARATIVA

Màsters Oficials (o Universitaris) Màsters Propis (Executive)
Edat mitjana de 24 a 30 anys. Edat mitjana de 30 anys en endavant.
Indispensable tenir titulació universitària: grau, diplomatura, llicenciatura, enginyeria o arquitectura. Indispensable tenir una experiència professional demostrable, però no és necessari tenir titulació universitària.
Et permet accedir a un Doctorat. Et permet millorar la teva qualificació professional i especialitzar-te.
Validesa del títol dins y fora d’Espanya en els països membres de l’EEES. Titulació vàlida expedida per la Universitat però no homologada pel BOE.

 

PREGUNTES FREQÜENTS

 • Si el títol no és oficial no es valora professionalment? No té el mateix reconeixement? Si el teu objectiu és treballar en una empresa privada espanyola els dos títols són igual de vàlids. Però en cas de voler treballar per l’Administració Pública o de voler marxar a treballar a un país europeu, has de saber que el títol Oficial té més reconeixement. En canvi el propi està pensat per professionals que volen ampliar la seva qualificació professional o especialitzar-se en un àmbit laboral concret.
 • És universitari el mateix que oficial? Sí, un Màster universitari és exactament el mateix que un Màster Oficial, tan sols són formes diferents d’anomenar-lo.
 • Puc convertir un Màster Propi en un Oficial fent un curs pont? No. Un Màster Propi no es pot convertir a Oficial mitjançant cap curs pont, ja que els òrgans que l’acrediten i homologuen no són els mateixos.
 • Amb una diplomatura puc accedir a Màsters Universitaris (Oficials)? Sí. Qualsevol titulació universitària oficial (grau, diplomatura, llicenciatura, enginyeria o arquitectura) et permet accedir a aquests Màsters, però de cara a cursar un doctorat posteriorment, et faltarien crèdits ECTS si tens una diplomatura, ja que és la titulació amb menys crèdits (180 ECTS).
 • De cara a fer un doctorat, quants crèdits ECTS haig de tenir? Per realitzar un doctorat has d’haver superat com a mínim 300 crèdits ECTS, dels quals al menys 60 han de ser de nivell de Màster.
 • En els Màsters de l’Euncet els horaris són els mateixos en el cas dels Oficials i els Propis? No. L’horari dels Màsters Oficials és dimarts, dimecres i dijous de 18:00 a 21:45 h, mentre que l’horari de Màsters Propis és divendres a la tarda i dissabte al matí.
 • Els Màsters realitzats a l’Euncet contenen pràctiques en empreses? Tot i que les pràctiques en empreses no estan recollides en el programa dels màsters, l’Euncet disposa d’una borsa de treball específicament pels estudiants de la universitat, amb varietat d’ofertes de feina per a diferents perfils.

I ara que ja tens tota la informació, per quin et decantes?

 

màsters

 

 

màsters